СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ


ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ:
ПИН, издаден от общината:
Въведете текста от изображението:  • Забележка
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност от Дирекция "Приходи, местни данъци и такси" в центъра за административно обслужване на ул.Солна №5